Maskinpark

Aluminiumgjutning

 • IDRA 150N ( 150 Ton ) 1st.
 • IDRA OL 220 ( 250 Ton ) 2 st.
 • Frech DAK 210 ( 220 Ton ) 1 st.
 • Italpresse M400 ( 400 Ton ) 1 st.
 • IDRA OL 560 ( 600 Ton ) 1st.
 • Frech DAK 580-62 ( 650 Ton ) 1 st.
 • IDRA 500N ( 500 Ton ) 1 st.
 • Buhler 400 ( 400 Ton ) 1 st.

Kokillgjutning

 • Styckvikt10 gr – 10 kg

Zinkgjutning

 • Italpresse A90z ( 90 Ton ) 1 st.

Övrigt

 • Kulpolering
 • Trumling
 • Slungblästring
 • Bearbetning i fleroperationsmaskin
 • Borrning
 • Slipning
 • Gängning

Vi är specialister på pressgjutning och kokillgjutning.