Pressgjutning

Pressgjutning började användas i mitten på 1800-talet för att effektivt och detaljrikt gjuta bokstäver. Genombrottet skedde dock när biltillverkare började massproducera. De första detaljerna gjöts i bly och tenn men senare tog zinkgjutning och aluminiumgjutning över!

Med pressgjutning kan komplicerade detaljer framställas med stor måttnoggrannhet och bättre ytfinhet än t.ex sandgjutning. Gjutningen sker i helautomatiserade maskiner och EVO använder aluminium, mässing och zink som smält metall. Vi använder oss även av den senaste vakuumteknologin från världens ledande tillverkare Fondarex i Schweiz och har gjort stora investeringar för att säkerställa högsta kvalitet och porfria gjutdetaljer. Vi har många års erfarenhet av pressgjutning med vakuumteknologi och vi kan även bistå med kunskap och råd om ni vill ha hjälp med vakuumanpassning av befintliga verktyg.

Pressgjutning

Vill du veta mer om pressgjutning?